వృశ్చిక రాశి వారికి 2021 ధన రాశి ఫలాలు

డబ్బు విషయంలో కూడా ఈ సంవత్సరం మంచి ఫలితాలు ఇవ్వకపోవచ్చు. ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఎక్కువ సమయం ఆందోళన చెందవచ్చు. నష్టం సూచనగా ఈ ఏడాది కాలంలో భారీ పెట్టుబడి మంచిది కాదు. ఏప్రిల్/మే 2021 నుంచి నవంబర్/డిసెంబర్ 2021 వరకు నెలలు ఆర్థిక విషయాల్లో మరింత హాని కలిగించవచ్చు.