వృశ్చిక రాశి వారికి 2021 విద్యా రాశి ఫలాలు

2021 వృశ్చిక రాశి వారు చంద్రరాశి గా జన్మించిన విద్యార్థులకు అనుకూలంగా ఉండదు. వీరు జ్ఞానోదయమై, చదువుపై సరిగ్గా దృష్టి సారించలేకపోవచ్చు. హింస, పోరాటాలను పూర్తిగా నివారించాలి.