మీనస్ పుట్టిన వారి కొరకు వృత్తి లేదా వ్యాపార జాతకం 2021

మీ కష్టానికి తగిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. ప్రశంసలేదా ప్రమోషన్ రూపంలో మీరు అందుకునే ప్రతిఫలం పొందవచ్చు. మీ ప్రజంటేషన్ తో మీరు సీనియర్ సభ్యులు సంతోషంగా ఉండవచ్చు. పనిప్రాంతంలో సహోద్యోగులు సహకరించాలి. ఈ ఏడాది మొదటి మరియు చివరి త్రైమాసికాల్లో ఈ మంచి ఫలితాలు ఆశించబడతాయి

ఏప్రిల్ నుంచి ఆగస్టు 2021 వరకు నెలలు అసూయకరమైన ఫలితాలను ఇవ్వకపోవచ్చు. మీ పై అధికారులు లేదా సీనియర్ సభ్యులు మరీ డిమాండ్ చేయవచ్చు. ప్రభుత్వ అధికారులతో వ్యవహరించేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తలు. అధికారిక పర్యటనలు సానుకూల ఫలితాలను ఇవ్వకపోవచ్చు.