కర్కాటక రాశి వారికి ప్రేమ జీవిత జాతకం 2021

ఈ సంవత్సరం ప్రేమికులకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఇస్తుంది. సంవత్సరం ప్రారంభంలో ముడిలు కట్టుకోవడం మంచిది. ఒకరితో ఒకరు సత్సంబంధాలను కలిగి ఉంటారు. అయితే మధ్య సంవత్సరం మధ్య వివాహాలు శుభకరమైనవి కావు, ఎందుకంటే సంబంధాల్లో కొన్ని అపార్థాలు చోటు చేసుకోవచ్చు. ఈ సారి కూడా పెళ్లికి మంచిది కాదు. వివాహ ప్రతిపాదనలు ఆలస్యంగా రావడం లేదా మీరు దానిని ఆమోదించడంలో సమస్యలను ఎదుర్కొనవచ్చు. కానీ 2021 సెప్టెంబర్ నుంచి పరిస్థితి మళ్లీ మీ దయలోకి మారుతుంది. జీవితంలో సానుకూల మార్పులు చోటు