3 సులభమైన దశలను ఉపయోగించి జ్యోతిష్కునితో మాట్లాడండి

Acharya Namrata Bhave Profile Image

Acharya Namrata Bhave

₹70/నిమి

టారో కార్డ్ పఠనం

హిందీ, ఆంగ్ల, కన్నడ, మరాఠీ భాష 21 సమీక్ష Delhi ప్రాంతం
సమయం లభ్యత
సోమవారం07:00 AM - 11:00 PM
మంగళవారం07:00 AM - 11:00 PM
బుధవారం07:00 AM - 11:00 PM
గురువారం07:00 AM - 11:00 PM
శుక్రవారం07:00 AM - 11:00 PM
శనివారం07:00 AM - 11:00 PM
ఆదివారము07:00 AM - 11:00 PM
  • Money Back Guaranteeమనీ బ్యాక్గ్యారెంటీ
  • Verified Expert Astrologersవెరిఫై చేయబడ్డ ఎక్స్ పర్ట్జ్యోతిష్కులు
  • 100% Secure Payments100% సురక్షితచెల్లింపులు

నా గురించి

Acharya Namrata Bhave was born in Jamnagar (Gujrat). She completed an Advanced Tarot Reading in 2009 from Akhil Bhartiya Vedic Shikshan Avam Pershikshan Sansthan (A premier astrological institute of india). She got Gold Medalist in Acharya. She has over 10 years for experience in the field of Tarot Reading. She started his consultation from Delhi in the year 2009. She believes that Tarot Reading is a pure Indian Vedic System like Ram Salakha in Ramayan Shastra and She believes that one She can light up people's lives with the knowledge of this subject of Tarot Reading. She got his Qualification in the field of tarot Reading from ABVSPS in Tarot and Numerology. She suggests that one should not elongate their problems or issues and should discuss and consult with a certified tarot reader for the correct remedies. She is an expert in the field of Tarot Reading interests and hold the ranking as Delhi, India top ten Best Tarot Readers. Lakhs of people and establishments have already taken benefit from her expert consultancy. Are you also going through many ups and downs in your life and don't know why you are facing such problems? Do you need to really know why your hard work is going in vain? Then don't wait and do consult with Acharya Namrata Bhave, to know what the future really holds for you.

4.76

5
76% 16
4
24% 5
3
0% 0
2
0% 0
1
0% 0

సమీక్ష