3 సులభమైన దశలను ఉపయోగించి జ్యోతిష్కునితో మాట్లాడండి

Yogesh Aggarwal Profile Image

Yogesh Aggarwal

₹30/నిమి

వేద జ్యోతిషశాస్త్రం, న్యూమరాలజీ, ప్రష్ణ కుండ్లి

హిందీ, ఆంగ్ల భాష 0 సమీక్ష PANCHKULA ప్రాంతం
సమయం లభ్యత
సోమవారం07:00 AM - 11:00 PM
మంగళవారం07:00 AM - 11:00 PM
బుధవారం07:00 AM - 11:00 PM
గురువారం07:00 AM - 11:00 PM
శుక్రవారం07:00 AM - 11:00 PM
శనివారం07:00 AM - 11:00 PM
ఆదివారము07:00 AM - 11:00 PM
  • Money Back Guaranteeమనీ బ్యాక్గ్యారెంటీ
  • Verified Expert Astrologersవెరిఫై చేయబడ్డ ఎక్స్ పర్ట్జ్యోతిష్కులు
  • 100% Secure Payments100% సురక్షితచెల్లింపులు

నా గురించి

Let me introduce myself. Yogesh Aggarwal, a qualified Astrologer and awarded ‘JYOTISH RISHI IN TESTIMANY’ for my scholarly achievements in the field of Vedic Astrology Science from ‘AIFAS’ New Delhi and now a senior lecturer in one of AIFAS study centre. By profession I am MBA, highly experienced in Marketing. After serving in highly reputed public limited industries for two decades, now running own business for the last 15 years and settled in Panchkula near Chandigarh tricity. Learning Astrology came to me as hobby and soon became a passion for me. Listening to problems of people and trying to solve them, soon became an addiction in my life. With analytic reasoning, I predict the events from horoscope by using Vedic Astrology, Jaimni Astrology and Nadi Astrology. While predicting due importance is given to all characteristics of signs, planets and houses. The presence of Yogas in the chart like Gaj-Kesari Yog, Budha-Aditya Yog, Panch Maha Purush Yog, Neech Bhang Raj yog and Vipreet Raj Yog etc is carefully examined before coming to any conclusion. The problem is being looked into not only Natal chart but also from Navansh chart and other concerned divisional chart. My predictions are well accepted by large number of people. I am expert in Marriage, Love relationship, Profession, health prognosis and health related problems.’ I also specialize in ‘Horary Astrology’ to predict the events related to near future of life. If you are experiencing difficulties from certain issues, I will try to help you to get over them and recommend you appropriate and helpful remedies to enhance the happiness in life. Due care is taken while examining your horoscope astrologically and indicating exclusive and usually affordable solutions in fixing all your problems. The remedies are completely safe and give the preferred results. Also confidentially of all clients is always assured.

0

5
0% 0
4
0% 0
3
0% 0
2
0% 0
1
0% 0

సమీక్ష