3 సులభమైన దశలను ఉపయోగించి జ్యోతిష్కునితో మాట్లాడండి

Sorabh Sharma Profile Image

Sorabh Sharma

₹31/నిమి

వేద జ్యోతిషశాస్త్రం

హిందీ, ఆంగ్ల భాష 17 సమీక్ష Delhi ప్రాంతం
సమయం లభ్యత
సోమవారం07:00 AM - 11:00 PM
మంగళవారం07:00 AM - 11:00 PM
బుధవారం07:00 AM - 11:00 PM
గురువారం07:00 AM - 11:00 PM
శుక్రవారం07:00 AM - 11:00 PM
శనివారం07:00 AM - 11:00 PM
ఆదివారము07:00 AM - 11:00 PM
  • Money Back Guaranteeమనీ బ్యాక్గ్యారెంటీ
  • Verified Expert Astrologersవెరిఫై చేయబడ్డ ఎక్స్ పర్ట్జ్యోతిష్కులు
  • 100% Secure Payments100% సురక్షితచెల్లింపులు

నా గురించి

I belong to a Brahman Family, I am certified Vedic Astrologer from Akhil Bhartiya Vedic Shikshan.. and, Tarot Card Reader. I specialize in Phalit Jyotish. From Last four years. I am ex-student of Acharya V Shastri. I have been predicting about life and its events like Love/Marriage, Child Birth, Career, Job/business, Foreign Travel, Health, Sade-Sati, I recommend very simple and accurate remedies to people. I also do research and come out with unique methods for all kind of Vedic remedies to resolve the problem also I do not give any superstitious definition to anyone that is why people are happy with my consultation.
I have been a great Fan of Occult Science since my graduation days. I started reading about occult science and slowly getting into deep. Coming from Information Technology background, I diverted myself towards occultism and went into deep dive. I learned & practiced Vedic Astrology, Angel Healing; I consult, guide and help people resolving their issues.

4.76

5
76% 13
4
24% 4
3
0% 0
2
0% 0
1
0% 0

సమీక్ష