3 సులభమైన దశలను ఉపయోగించి జ్యోతిష్కునితో మాట్లాడండి

Pandit Prashant Profile Image

Pandit Prashant

₹38/నిమి

వేద జ్యోతిషశాస్త్రం

హిందీ, ఆంగ్ల, కన్నడ, తమిళం, తెలుగు, మరాఠీ భాష 0 సమీక్ష Karnataka ప్రాంతం
సమయం లభ్యత
సోమవారం09:00 AM - 05:00 PM
మంగళవారం09:00 AM - 05:00 PM
బుధవారం09:00 AM - 05:00 PM
గురువారం09:00 AM - 05:00 PM
శుక్రవారం09:00 AM - 05:00 PM
శనివారం09:00 AM - 05:00 PM
ఆదివారము09:00 AM - 05:00 PM
  • Money Back Guaranteeమనీ బ్యాక్గ్యారెంటీ
  • Verified Expert Astrologersవెరిఫై చేయబడ్డ ఎక్స్ పర్ట్జ్యోతిష్కులు
  • 100% Secure Payments100% సురక్షితచెల్లింపులు

నా గురించి

Destiny is something that we often keep alternating between believing and not believing in. In my experience, I have come to realise that destiny is a combination of a constant and a variable, much like a mathematical equation. A certain set of outcomes are guaranteed, not depending on what steps one takes. Your birth determines this major 75% of life. However, our actions and their consequences do shape our future. This variable plays only 25% part in it. An accurate horoscope has the power to reveal a lot more than one can imagine. It can speak in detail about Education, Career, Goodwill, Financial Growth, Liabilities, Nature, Personality, Health, Marriage & Relationships, Gupt Shatru (enemies), Negativity, Stress and much more of an individual, thus offering a roadmap to a better life.

0

5
0% 0
4
0% 0
3
0% 0
2
0% 0
1
0% 0

సమీక్ష