3 సులభమైన దశలను ఉపయోగించి జ్యోతిష్కునితో మాట్లాడండి

Lakshmi Shankar Shukla Profile Image

Lakshmi Shankar Shukla

₹40/నిమి

వేద జ్యోతిషశాస్త్రం, టారో కార్డ్ పఠనం

హిందీ భాష 0 సమీక్ష Varanasi ప్రాంతం
సమయం లభ్యత
సోమవారం07:00 AM - 11:00 PM
మంగళవారం07:00 AM - 11:00 PM
బుధవారం07:00 AM - 11:00 PM
గురువారం07:00 AM - 11:00 PM
శుక్రవారం07:00 AM - 11:00 PM
శనివారం07:00 AM - 11:00 PM
ఆదివారము07:00 AM - 11:00 PM
  • Money Back Guaranteeమనీ బ్యాక్గ్యారెంటీ
  • Verified Expert Astrologersవెరిఫై చేయబడ్డ ఎక్స్ పర్ట్జ్యోతిష్కులు
  • 100% Secure Payments100% సురక్షితచెల్లింపులు

నా గురించి

Astrologer Pandit Lakshmi Shankar Shukla was born in Varanasi. Pandit Shukla comes from a traditional Hindu Brahmin family of astrologers in Varanasi, where the practice of astrology has been passed from generation to generation, and he was taught astrology in childhood by his grandfather, also a renowned astrologer. Pt. Shukla also holds a Post-Graduate Degree in Astrology (Jyotish) from the famed and prestigious Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi. Pt. Shukla was associated with Maharishi Vedic University (Vlodrop), Holland as Senior Lecturer in Astrology, and has visited many countries: Holland, Germany, France, Italy, Austria, Belgium, Switzerland, Thailand, Nepal, Dubai and Japan. Pt. Shukla is an expert in integrating the astrological principles of Vedic astrology into different cultures.Considered a teacher of teachers, Pt. Shukla is credited for training countless astrologers in advanced methods of delineation. He has been the Keynote Speaker in many symposiums, and continues to be sought after for lectures and teaching engagements, wherever individuals wish to learn Vedic astrology. He now resides in the holy city of Varanasi, and travels extensively throughout India and abroad, teaching astrology and giving astrological consultations. He is available for consultations around the clock.

0

5
0% 0
4
0% 0
3
0% 0
2
0% 0
1
0% 0

సమీక్ష