3 సులభమైన దశలను ఉపయోగించి జ్యోతిష్కునితో మాట్లాడండి

Acharya Neeraj Profile Image

Acharya Neeraj

₹37/నిమి

వేద జ్యోతిషశాస్త్రం

హిందీ, ఆంగ్ల భాష 16 సమీక్ష Delhi ప్రాంతం
సమయం లభ్యత
సోమవారం07:00 AM - 11:00 PM
మంగళవారం07:00 AM - 11:00 PM
బుధవారం07:00 AM - 11:00 PM
గురువారం07:00 AM - 11:00 PM
శుక్రవారం07:00 AM - 11:00 PM
శనివారం07:00 AM - 11:00 PM
ఆదివారము07:00 AM - 11:00 PM
  • Money Back Guaranteeమనీ బ్యాక్గ్యారెంటీ
  • Verified Expert Astrologersవెరిఫై చేయబడ్డ ఎక్స్ పర్ట్జ్యోతిష్కులు
  • 100% Secure Payments100% సురక్షితచెల్లింపులు

నా గురించి

Acharya Neeraj is a renowned astro-psychologist with a proficiency in Vedic Astrology. He has been providing astrological counsel to people across the globe since 12 years. He is a qualified from Akhil Bhartiya Vedic Shikshan Avam Parshikshan Snasthan, Dwarka, Delhi. He started predicting at an early age and surprisingly all his predictions came true. This was a truly enlightening experience which convinced him that he was blessed by Goddess Saraswati to perform his karma in the field of astrology.
By combining his spiritual awakening with a sense of curiosity and learning and a strong sense of social empowerment, he became a qualified business astrologer. He closely observed people from different walks of life and gained expertise in analyzing birth charts from the perspective of mind. He also figured out the various ways in which planetary configuration impacts our thoughts and decisions, which, in turn, influence our reality. This technique has helped him unleash massive transformation in people’s lives, right from senior political functionaries, CEOs, CXOs to the common man. His other areas of expertise include career counseling, love and relationship compatibility analysis and providing effective remedial measures. He frequently writes astrological articles for leading newspapers and magazines like Nav Bharat Times and Business World.

4.63

5
63% 10
4
38% 6
3
0% 0
2
0% 0
1
0% 0

సమీక్ష