3 సులభమైన దశలను ఉపయోగించి జ్యోతిష్కునితో మాట్లాడండి

Pradeep B Bhambi Profile Image

Pradeep B Bhambi

₹100/నిమి

వేద జ్యోతిషశాస్త్రం, ప్రష్ణ కుండ్లి

హిందీ, ఆంగ్ల భాష 0 సమీక్ష Haryana ప్రాంతం
సమయం లభ్యత
సోమవారం07:00 AM - 11:00 PM
మంగళవారం07:00 AM - 11:00 PM
బుధవారం07:00 AM - 11:00 PM
గురువారం07:00 AM - 11:00 PM
శుక్రవారం07:00 AM - 11:00 PM
శనివారం07:00 AM - 11:00 PM
ఆదివారము07:00 AM - 11:00 PM
  • Money Back Guaranteeమనీ బ్యాక్గ్యారెంటీ
  • Verified Expert Astrologersవెరిఫై చేయబడ్డ ఎక్స్ పర్ట్జ్యోతిష్కులు
  • 100% Secure Payments100% సురక్షితచెల్లింపులు

నా గురించి

Pradeep B Bhambi, is a spiritually blessed practitioner of the sublime and ancient science of astrology since the last 15 years and has predicted the course of events in the lives of leading personalities and laymen with equal devotion and dedication. From 15 years in private practice as an astrologer, vastu consultant and spiritual guide Pradeep Bhanot has developed a model of transformational astrological counseling in which he works with individuals after the initial chart reading to support achievements of their true potential. Satisfaction in life is important. Satisfaction in professional, financial,business and interpersonal matters can decide where and with whom you stand in life .A highly inspiring session with Pradeep Bhanot can bring that eternal satisfaction.

0

5
0% 0
4
0% 0
3
0% 0
2
0% 0
1
0% 0

సమీక్ష