3 సులభమైన దశలను ఉపయోగించి జ్యోతిష్కునితో మాట్లాడండి

Acharya V Shastri Profile Image

Acharya V Shastri

₹100/నిమి

వేద జ్యోతిషశాస్త్రం, వాస్తు, ప్రష్ణ కుండ్లి

హిందీ, ఆంగ్ల భాష 17 సమీక్ష Delhi ప్రాంతం
సమయం లభ్యత
సోమవారం07:00 AM - 11:00 PM
మంగళవారం07:00 AM - 11:00 PM
బుధవారం07:00 AM - 11:00 PM
గురువారం07:00 AM - 11:00 PM
శుక్రవారం07:00 AM - 11:00 PM
శనివారం07:00 AM - 11:00 PM
ఆదివారము07:00 AM - 11:00 PM
  • Money Back Guaranteeమనీ బ్యాక్గ్యారెంటీ
  • Verified Expert Astrologersవెరిఫై చేయబడ్డ ఎక్స్ పర్ట్జ్యోతిష్కులు
  • 100% Secure Payments100% సురక్షితచెల్లింపులు

నా గురించి

Are you living a disordered life? Are you dealing with continuous life issues and don’t know how to put an end to them? If yes, then Acharya V Shastri can definitely delineate the path of harmony and success for you.

Internationally renowned celebrity Astrologer, Vastu Consultant, Motivational Speaker & Author; Acharya V Shastri has touched the lives of people across the globe; from Captains of Industry to Film Stars, from Cricketers to Politicians. Acharya V Shastri best astrologer in Delhi, has appeared in many TV shows worldwide such as ‘Bhagyodaya’.

Best Astrologers in Delhi
He has given interviews & done live shows for numerous radio stations & TV channels.

He passionately believes in Destiny and it being preordained, it is written, it is for all mankind and it unravels with time. Destiny does not discriminate; we need to learn to accept the path that has been written for us. Every individual has a purpose in life, their paths may be smooth or challenging with a fair share of trials and tribulations and for some it may seem like swings and roundabouts and not getting to any destination, full of frustration or desperation, particularly under the current economic crisis. ‘What will happen, will happen’ he is often quoted saying, so we need to accept and adjust to the change.’

Acharya V Shastri, genuine astrologer in Delhi and India also, goes to the depths of his remarkable astrological skills to understand the individual, their guiding forces, their dreams and desires, their shortcomings and their potential. With this profound understanding of Astrology, Face Reading & Palmistry he is able to liberate the person through the freedom of understanding oneself better. His motivational and inspiring insights have changed the lives of thousands who are eternally grateful.

Acharya V Shastri a top ten astrologer in Delhi, uses the medium of TV, Radio and internet to create awareness amongst the young and reach out to those who maybe in need of his guidance. His humorous, honest and no nonsense approach have made him into a household name. Acharya V Shastri astrologer in Delhi, is a revered and highly learned astrologer, Vastu Shastra, and gemstone consultant. Compassionate and courteous, his personality and positive approach towards life are incredibly inspiring.

Acharya V Shastri on Youtube

4.94

5
94% 16
4
6% 1
3
0% 0
2
0% 0
1
0% 0

సమీక్ష